dead body road: bad blood #01
dead body road: bad blood #02
dead body road: bad blood #03
dead body road: bad blood #04
dead body road: bad blood #05
lineart by benjamin tiesma, script by justin jordan, letters by pat brosseau, edited by jon moisan
Back to Top